Molen De Horn

Daar bij die molen……
"Ik weet een heerlijk plekje grond
Daar waar die molen staat
Waar ik mijn allerliefste vond
Waarvoor mij ‘t harte slaat
Ik sprak haar voor de eerste keer
Aan d’oever van den Vliet"

"Daar bij die molen" Tekst/muziek: J. van Laar/ uitvoering: Bert van Dongen 1935, Willy Derby 1936

Emile ten Broeke

Archeoloog Emile ten Broeke aan het woord

Het is goed mogelijk dat de molen in dit bekende lied "Daar bij die molen..." uit 1935, heeft gestaan in De Horn. Aan het kanaalpad langs de Oude Vliet in Rijnsburg stuitten archeologen op de funderingen van een 17e eeuwse korenmolen, De Vlinder. Emile ten Broeke vertelt er meer over. Hij werkt als archeoloog bij ingenieursbureau Econsultancy. Dit bureau onderzoekt of er archeologische resten in de bodem zitten voordat ergens een nieuwbouwproject van start gaat.

17e eeuwse korenmolen

“Vroeger wemelde het in ons land van de wind- en watermolens. De meeste zijn al lang verdwenen. Maar soms zijn er nog resten van terug te vinden, zoals in De Horn. Omdat hier een hele nieuwe wijk komt, was veel archeologisch onderzoek nodig. Toen we de archieven indoken, ontdekten wij dat aan de Oude Vliet in Rijnsburg in de 17e eeuw een korenmolen heeft gestaan, met daar tegenover een molenaarswoning. Dan kun je niet wachten om te kijken of er nog iets van overgebleven is. Met een graafmachine zijn we toen laagje voor laagje de bodem gaan afschrapen. Al op dertig centimeter diepte was het raak en kwamen we de rondlopende fundering van een korenmolen tegen.

Om de hevige krachten die op de molen beuken aan te kunnen, bestond zo’n fundering uit robuuste bakstenen die voor de stevigheid in een bepaald patroon waren gemetseld. Bij de sloop van De Vlinder in 1935 hebben ze het fundament maar laten zitten, waarschijnlijk omdat dit te zwaar en te groot was.”

Fundering molen
Porselein schotel
Nederrijns bord

Bijzondere vondst

“Het is een bijzondere vondst, omdat dit type molen, de grondzeiler, niet zo vaak voorkwam. Ook zijn er maar weinig resten van overgebleven. Tot nu toe weten we dat er 373 in Nederland hebben gestaan. De Vlinder was de enige in Rijnsburg.

De grondzeiler is een stenen windmolen die je vanaf de grond kon bedienen en waarvan de wieken de bodem bijna raakten. Deze werd gebruikt om koren te malen voor de bakkers in de regio. Graan en meel werden via wegen, maar ook vaak over water vervoerd. Vandaar de ligging aan de Oude Vliet. De molen stond daar op het uiteinde van een oude strandwal. Dat is een soort natuurlijke verhoging van het land. Waarschijnlijk om zo nog beter beschermd te zijn tegen perioden van hoogwater.

Van de molenaarswoning zijn alleen resten van gebruiksvoorwerpen overgebleven, zoals scherven van aardewerken borden, potten en grapen (driepotige kookpotten).”

Historie terug in wijk

“Het is geweldig dat het fundament onderdeel wordt van De Horn. Het ontwerp van Vlieteiland wordt zelfs aangepast om deze historische vondst voor iedereen zichtbaar te maken. Daarvoor wordt de fundering afgedekt met een doorzichtige plaat. Ernaast komt een informatiepaneel met informatie over de geschiedenis van het gebied. Tussen de woningen wordt een boog van natuurlijk materiaal aangelegd naar De Vlinder toe. Een prachtige combinatie van oud en nieuw!”

Vlieteiland
Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Welke woningen komen er in De Horn fase 2? Naar het woningaanbod